Om Oss

LOUD Sweden

LOUD Swedens värdegrunder bygger på Jämställdhet, Mångkultur och Kreativt lärande. Fokus ligger på att inspirera till, och stötta samarbeten mellan ungdomar, visa att var och ens unika kvalitéer spelar en stor roll som en del av helheten. Med musiken och bandkonstellationer som utgångspunkt, förbereder programmet deltagarna för alla typer av teamwork och relationer, längre fram i livet.

LOUD Sweden som fristående program, samarbetar med LOUD USA som startades i Santa Barbara 2015. Med hjälp av Audacious Foundation, har LOUD USA vuxit till 19 olika skolor i Los Angeles, och är i första hand avsett för ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

Instruktörerna är aktiva musiker, och den 32-veckor långa läroplanen är noga framtagen av musikexperter, musiklärare och musikbransch.

LOUD Swedens tydliga koncept, internationella musikgemenskap, omfattande mentorskap, välutvecklade musikklasser med 32-veckors läroplan, och online-bibliotek, hjälper LOUD deltagarna att ta sina kreativa ambitioner från klassrummet och genom livet.

Att anställa aktiva musiker som instruktörer, ger eleverna en unik direktkontakt med musikvärlden, och visar att ett liv med musik är möjligtJosephine Forsman / Programdirektör LOUD Program Sweden
LOUD press photo

Deltagarna i LOUD skapar band, bandnamn, bandloggor, bandbiografier, bandriders - allt det som ingår i att vara ett band. Genom att utgå ifrån deltagarnas egna favoritlåtar, som en del av det Kreativa Lärandet, lär de sig även det grundläggande inom musikteori; rytm- och melodilära, noter och låtuppbyggnad. LOUD handlar om att ge deltagarna ägandeskap över sin egen kreativitet.

Deltagarna får träffa etablerade artister genom året, spela in i studio, skapa sina egna låtar och videos, samt värdefull insyn i marknadsföringen av ett band.

Uppträdanden är en viktig del av LOUD, och deltagarna får flera chanser att visa upp sin musik. Varje år avslutas med att samtliga LOUD-band samlas och uppträder tillsammans, under LOUD fest. Här får samtliga LOUD-band chans att spela på en riktig scen, och träffa andra elever med samma intresse.

Att få tillgång till ett instrument, och att hitta en väg in i musiken och samarbetet, öppnar så många dörrar, socialt och själsligt. Det är ett mycket bra sätt att bygga ett viktigt självförtroende. Det är fantastiskt att få följa LOUDs dedikerade arbete att erbjuda ungdomar denna möjlighet.Frida Hyvönen, Grammisprisad kompositör och textförfattare
Loud Sweden

LOUD Sweden - LOUD USA

© 2020 - All rights reserved